KLIENTI Energoinvest
KONTRAKTOR Kuel Construction
OBJEKTI Punime elektrike ne traktin 110 kV te N/st Saranda 110/20 kV
AFATI I PUNIMEVE 14 dite
VLERA 28,500€