We are pleased to inform you that Kuel Sh.p.k has been added to the register of the participants for the United Nations Global Compact As a participant, Kuel Sh.p.k commits to: Set in motion changes to business operations so that the UN Global Compact and their Ten Principles become part of our strategy, culture and day-to-day operations....
We at KUEL Sh.p.k are always striving forward to improve both the quality of our workforce and the services that we can offer to current and potential customers. It is with this focus that we at KUEL Sh.p.k are pleased to announce that key staff has recently undergone the IRATA Level one Rope Access Technician training and certification at the...
KUEL SH.pk në përpjekjen tonë për të arritur cilësinë dhe sigurinë, jemi krenar të shpallë lëvizjen tonë ne akreditimin TUV Nord për të gjithë standarted tona ISO duke shtuar ISO 18001: 2007 për Shëndetin në Punë dhe të Menaxhimit të Sigurisë ne akreditim tonë ekzistuese ISO 9001: 2015 Cilësia Sistemet e Menaxhimit, në përpjekjen tonë për...
KUEL Sh.p.k ka kenaqesine te shpalle bashkepunimin me kontraktorin kryesor Spiecapag te projektit TAP,I cili eshte lider ne ndertimin e tubacioneve te gazit ne bote.KUEL Sh.p.k eshte angazhuar ne punet Inxhinierike Elektrike ne projektin TAP duke mbuluar trasen e plote te gazsjellesit ne Shqiperi.
Eshte arritur marreveshja midis KUEL shpk dhe kompanise Maqedonase Monting Inzenering per montimin e urave metalike ne Hecin e Banjes per gjigandet e Devoll Hydropower. Ky projekt konsiston ne ndertimin e urave metalike pergjate rruges nacionale Cerrik-Gramsh dhe ka ne total 3 ura me gjatesi perkatese 301 m,521m dhe 300 m. Keto punime pritet te...
Kuel Construction po punon ne zhvendosjen e linjes elektrike 35 Kv L30-17 Fier-Kafaraj.Kjo linje zhvendoset ne segmentin ndermjet shtyllave Nr. 20-22 ne Levan te Fierit.Eshte nje linje me gjatesi rreth 1 km e cila zhvendoset ne nje mjedis kodrinor larg nga qendrat e banuara.
Kuel Construction po punon ne prodhimin  e shtyllave metalike te tensionit te mesem 35kV me saldim,si dhe ndertimin e  bazamenteve te tyre!   Keto jane pjese e projektit te zhvendosjes se linjes 35 kV N/St Fier-N/St Kafaraj. Tipet e shtyllave qe po prodhojme jane si me poshte: 1- Shtylla Nr.21A Tip 35AK40SHSH 2 me lartesi 17 m 2- Shtylla Nr.21B...
Pas disa bashkepunimeve te suksesshme me Energoinvest si:1-Kabllimi i traktit 110 kV N/St Babice i linjes ne ndertim “Babice-Sarande”2-Testimin e pajisjeve te anes primare ne N/St 110/10 kV Permet3-Matjen e impendances se linjes 110 kV Erseke-Permet.KUEL Construction firmosi kontraten me Energoinvest per punimet ne traktin 110 kV N/St Sarande...
Linja e re u ndertua me shtylla beton/arme sipas kushteve teknike. Kjo pune u realizua ne kohe record pasi nga ajo vareshin punime te tjera ndertimore.
Kabllimi i traktit 110 kV Babice-Sarande,nga celesi i fuqise thikat e linjes,zbares,transformatoret e rrymes dhe tensionit te marshalling kiosk dhe nga ketej ne panelet kryesor te komandimit dhe mbrojtjes. Punimet per shtrirjen e kabllove dhe lidhjet e tyre ne pajisjet primare dhe sekondare te traktit 110 kV Babice-Sarande kane perfunduar brenda...
Kuel Construction firmosi kontraten e sipermarrjes me Gjoka Konstruksion per ndertimin e linjes se transmetimit 2 x 110 kV HEC Gjorice. Kemi marr persiper te ndertojme linjen e transmetimit 2 x 110 kV per futjen ne rrjetin shteteror te transmetimit te energjise elektrike te hidrocentralit ne ndertim Gjorice 13 MW.
Qellimi i projekt-idese per furnizimin me energji elektrike te uzines se Ferrokromit Elbasan eshte te analizoj dhe te jape zgjidhjen me te mire tekniko-ekonomike per sigurimin e nje burimi te pavarur te energjise elektrike, rritjen e sigurise se furnizimit me energji elektrike, reduktimin e humbjeve te energjise, permiresimi i parametrave te...
Kuel Construction ne vijim te ketij viti firmosi kontraten per zevendesimin e 140 kilometrave trosi me fiber optike OPGW. Ky projekt konsiston ne permiresimin e sistemit energjitik ne fokusin e komandimit dhe nderlidhjes te nenstacioneve kombetare.