KLIENTI OST sha
KONTRAKTOR Energoinvest d.d, Doko Shpk
NEN-KONTRAKTOR KUEL SHPK
OBJEKTI Instalimi OPGW ne LInjen 400 kV Tirana- Prishtine, Loti Vau i Dejes-Morine
AFATI I PUNIMEVE 20 Ditë
VLERA 60,000€