KLIENTI DPSHTRR, Albania
KONTRAKTOR Meteorit D.O.O, Albanian Branch
NEN-KONTRAKTOR Kuel Shpk, Tirana, Albania
OBJEKTI Ndertimi i Ures Metalike 3000 Ton, Autostrada Levan - Vlore
AFATI I PUNIMEVE 6 Muaj
VLERA 95.000 €